32
  • Papa Benedict al XVI-lea vizitează lagărul de  concentrare de la Auschwitz, în localitatea Oswiecim din Polonia, duminică, 28 mai 2006.
    13

    Papa Benedict al XVI-lea vizitează lagărul de concentrare de la Auschwitz, în localitatea Oswiecim din Polonia, duminică, 28 mai 2006. (  Janek Skarzynski / AFP  )