48
  • Diaconul Zareh Arachelian stă de vorbă cu batrâna Surpic, în faţa Catedralei Armene Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril (1911-1915) din Bucureşti.
    12

    Diaconul Zareh Arachelian stă de vorbă cu batrâna Surpic, în faţa Catedralei Armene Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril (1911-1915) din Bucureşti. (  Andreea Tănase  )