48
  • Preotul Krikor Holca în timpul unei slujbe în biserica Mânăstirii Hagigadar (1512) din Suceava.
    43

    Preotul Krikor Holca în timpul unei slujbe în biserica Mânăstirii Hagigadar (1512) din Suceava. (  Andreea Tănase  )