35
  • Petrică Aurel, 91 de ani, a lucrat 4 ani într-un lagăr de muncă în Siberia, ca miner. Văidei, Hunedoara.
    16

    Petrică Aurel, 91 de ani, a lucrat 4 ani într-un lagăr de muncă în Siberia, ca miner. Văidei, Hunedoara. (  Ioana Cîrlig  )