26
  • Un bărbat stă în tribune după finalul probei masculine de slalom superg G, din cadrul Olimpiadei de Iarnă de la Soci, în Rosa Kuthor, 16 februarie 2014.
    5

    Un bărbat stă în tribune după finalul probei masculine de slalom superg G, din cadrul Olimpiadei de Iarnă de la Soci, în Rosa Kuthor, 16 februarie 2014. (  Alexander Klein / AFP  )