48
  • Semeţia Cetăţii Hotinului a rămas aceeaşi ca pe vremea domnitorilor români. Dimitrie Cantemir consemnează în “Descrierea Moldovei” că cetatea “în ziua de azi iaşte vrednică de a se socoti cea mai frumoasă şi mai mare decât celelalte ale Moldovei”. Ucrainienii susţin însă că cetatea este ridicată de un hatman slav.
    36

    Semeţia Cetăţii Hotinului a rămas aceeaşi ca pe vremea domnitorilor români. Dimitrie Cantemir consemnează în “Descrierea Moldovei” că cetatea “în ziua de azi iaşte vrednică de a se socoti cea mai frumoasă şi mai mare decât celelalte ale Moldovei”. Ucrainienii susţin însă că cetatea este ridicată de un hatman slav. (  Cristina Nichituş Roncea  )