50
  • Secretarul general al Partidului Comunist Român, Nicolae Ceauşescu ţine o cuvântare la Congresul al XIV-lea al PCR, în Bucureşti, 20 noiembrie 1989.
    50

    Secretarul general al Partidului Comunist Român, Nicolae Ceauşescu ţine o cuvântare la Congresul al XIV-lea al PCR, în Bucureşti, 20 noiembrie 1989. (  Gerard Fouet / AFP  )